Chi tiết dự án

HỆ THỐNG GIA NHIỆT KHÔNG KHÍ 2TRKCAL/H – HÀ TÂY HÀ NỘI

Chủ đầu tư: NHÀ MÁY BỘT MỲ HÀ TÂY - HÀ NÔI

Địa điểm: HÀ TÂY - HÀ NỘI

Công suất: 2.000.000KCAL/H

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Hệ thống gia nhiệt không khí : 2.000.000 kcal/h

Công suất: 2.000.000kCal/h

Môi chất gia nhiệt: Dầu truyền nhiệt

Nhiệt độ dầu: 240 độ C

Nhiên liệu đốt: Than, củi, khí bioga

Gia nhiệt không khí lên đến 220 độ C

Ứng dụng: Sấy tinh bột sắn

Địa điểm lắp đặt: Tại NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT – Hà Tây Hà Nội.

 

 

  

    

Các sản phẩm khác
Công Ty TNHH Thịnh An Đạt Công Ty TNHH Thịnh An Đạt Công Ty TNHH Thịnh An Đạt Công Ty TNHH Thịnh An Đạt Công Ty TNHH Thịnh An Đạt Công Ty TNHH Thịnh An Đạt Công Ty TNHH Thịnh An Đạt